Stellingwerf Heemkunde

Heemkunde voor de basisscholen in Oost- en Weststellingwerf

Categorie: Nieuws

Veen en turf bij Appelscha

In ‘De hoolten klinte’ in Appelscha was maandagmiddag 16 november 2015 de start van het onderwijsproject ‘Veen en turf bij Appelscha’ voor de groepen 6, 7 en 8 van basisschool De Riemsloot. Na een korte introductie van verhalenvertelster Baukje Koolhaas werd door Jan de Vries uit Wolvega een korte film uit 1910 vertoond. Gedurende de film zijn authentieke beelden te zien van met name het steken van turf in een hoogveengebied. Daarna vertelde o.m. de heer Posthumus uit Appelscha over zijn ervaringen als turfgraver in de 50-er jaren van de vorige eeuw. Baukje Koolhaas vertelde aansluitend een verhaal over het leven van Jacob en Japke, die rond 1890 opgroeiden in een vervenersgezin.
De opvolgende twee weken gingen de leerlingen aan de slag met het thema, voor lesmateriaal verzorgd door o.a. de Stellingwarver Schrieversronte. Ook wordt een fietstocht gemaakt langs plekken in en om Appelscha die aan de tijd van de vervening herinneren. Voor informatie onderweg wordt gezorgd door leden van de Historische Vereniging van Appelscha.

Bekijk hier de lesbrief  “Het bruine goud – Et brune goold” over de geschiedenis van de veenwinning in Appelscha en omgeving.

“Vroeger Dichtbij” – Woorden worden beelden

“Vroeger Dichtbij” is een cultureel erfgoedproject waarbij leerlingen van de bovenbouw van basisschool De Trede van Haule samen met ouderen een film en tentoonstelling hebben gemaakt over hun dorp. Onder begeleiding van Stichting TOF Media, film en educatie uit Groningen zijn verhalen uit de eigen omgeving door de leerlingen letterlijk in beeld gebracht. De kinderen hebben eerst bijzondere plekken waarbij ze een vraag hebben, gefotografeerd. Vervolgens is het antwoord op die vraag gezocht bij ouderen uit het dorp, Klaas van Weperen en Foppe Stelma. Zij zijn in de klas geweest om te vertellen over vroeger.

Na een bezoek aan de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop, een filmdag en een animatieworkshop, zijn verschillende verhalen van de senioren door de kinderen vastgelegd.

TOF Media heeft de eindmontage verzorgd.

Op deze manier zijn de kinderen via een originele methode meer te weten gekomen over de geschiedenis van hun eigen omgeving. De documentaire en expositie werd op 22 juni gepresenteerd in het bijzijn van de inwoners en medewerkers. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf.

http://www.vroegerdichtbij.nl/

Het feest van de eerste grietman

De eerste Grietman bezoekt de scholen!

De Vrijstaat-stuurgroep en de Stellingwarver Schrieversronte heeft samengewerkt aan een schoolprogramma naar aanleiding van het feest ter viering van het 500-jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf. Het vertelmuziektheater, dat hiervoor speciaal is samengesteld door de Histotolk en het duo Marianta (met middeleeuwse muziek) wordt aangeboden aan de hoogste klassen van de basisscholen. Het nieuw ontwikkelde programma ’Het feest van de Grietman’ is bedoeld om de kinderen te informeren over de woelige tijd rond 1517. Door drie mensen van 500 jaar geleden, onder andere de laatste Stelling van de Stellingwerf, weer tot leven te wekken wordt een levendig beeld geschetst van het leven en de muziek van 500 jaar geleden. En dan wordt de eerste Grietman benoemd…

De Riemsloot: eerste activiteit in kader 500 jaar Ooststellingwerf

Op basisschool De Riemsloot in Appelscha was op 2 mei de eerste voorstelling van het vertel-muziektheaterspel ’Het feest van de eerste grietman’. Tijdens deze voorstelling wordt de leerlingen d.m.v. een vertelling en muziek een levendig beeld geschetst over de woelige tijd tussen 1500 en 1517. Dat gebeurt door drie mensen van 500 jaar geleden, o.a. de laatste stelling van Stellingwerf, weer tot leven te wekken. De leerlingen van groep acht van De Riemsloot genoten met volle teugen en werden ook actief bij de voorstelling betrokken. Al met al werd het een groot feest voor de kinderen én voor de grietman en zijn gevolg. Het programma werd samengesteld door Histotolk Frank Spijkers en het muzikale duo Marianta met middeleeuwse muziek. ‘Het feest van de eerste grietman’ is een samenwerkingsverband tussen Vrijstaat De Stellingen en de Stellingwarver Schrieversronte. De komende tijd zal het gezelschap nog een achttal andere scholen bezoeken. Bovendien kunnen scholen die zich nog niet aangemeld hebben voor dit programma dat alsnog doen. Die scholen kunnen contact opnemen met de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, info@stellingwarfs.nl. Dit projekt werd mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Ooststellingwerf.

Een natuurfilm van Andries van der Veen.
De film duurt ongeveer 22 minuten. Later zal er nog verwerkingsmateriaal bij deze film volgen.

Bekijk de film hier.

KEK/Kiekes

Een aantal scholen werkte van 2013 t/m 2016 aan het opzetten van verschillende ontwikkelingslijnen om erfgoed structureel in te passen in het onderwijs. Op deze pagina (http://kiekes.yurls.net) vind je verslagen van verschillende projecten die zijn uitgevoerd binnen het project Kiekes.
Ook andere informatie over dit project kun je hier vinden.

Voegelkenner en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij was te zien in et pergramme Tsjek van de Friese schoeletillevisie.
De vroegere inwoner van Hooltpae en fotograaf van Et Stellingwarver voegelboek verzorgde drie keer et netuuronderdiel ‘Netuurlik’ van dat pergramme veur de basisschoelen.
Van der Leij prissenteert zien onderwarpen in et Stellingwarfs.
De onderwarpen die an bod kommen bin de iesvoegel, de wolf en de adder.
An dat dadde onderdiel warkt ok de Stellingwarver netuurkenner Andries van der Veen uut Wolvege mit.
De opnaemen bin o.e. maekt in et Drents-Friese woold bi’j Appelsche.

Et eerste pergramme ku’j hier bekieken: http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/tsjek-fan-29-april-2015-1030

Piepmoes en zien kammeraoden

Piepmoes en zien kammeraoden Lianne Jacobs en Sietske Bloemhoff kommen graeg mit et mooie verhaele- en daansprojekt Piepmoes (op ‘maot’ schreven veur ok jim dörp) naor jim schoele! Jim kun daorveur bellen mit de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, mailen kan ok: info@stellingwarfs.nl.

Kinderboekenweek: gedichten schrijven met Matty de Vries.

Tijdens de jaarlijkse kinderboekenweek zorgt de literaire werkgroep ’Alles rondom taal’ van Stichting Kunstwerf voor een bijzondere workshop voor leerlingen van het basisonderwijs.
Het doel van de workshop is dat de leerlingen bezig gaan met het schrijven van gedichten in de taal van hun leefomgeving.
Als thema heeft de workshop ‘Gruwelijk Eng’, dat is het thema van de kinderboekenweek dit jaar.
De workshop wordt gegeven door kunstenaar/dichter Matty de Vries uit Ezinge.
‘Bij het schrijven van gedichten blijf je dicht bij jezelf,’ zo geeft de Vries aan. ‘En daarvoor leent de taal die je in je thuissituatie gebruikt zich het beste.
In je eigen taal kun je je nu eenmaal het beste uiten.’ Eerder gaf de Vries deze workshop aan een aantal Stellingwerver scholen t.b.v. het 2018-project ‘Vier je vrije taal’.

Twaelf leerlingen van et Comperio College slaegen veur kursus Stellingwarfs.

Berkoop. Tegere mit heur juffer Ageeth Bos kwammen vri’jdagmorgen 7 april 2017 twaelf leerlingen van et Comperio College uut Wolvege naor et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen lessen Stellingwarfs volgd hadden, kwammen ze daor examen doen. De leerlingen wodden tiedens et examen toetst op et mondelinge en et schriftelike gebruuk van de et Stellingwarfs. Veur et mondelinge pat mossen ze heurzels veurstellen in et Stellingwarfs en daornaost vertellen over een verhael dat ze tiedens de kursus schreven hadden. Et schriftelike pat beston uut een diktee en et schrieven van een verhael n.a.v. een twintigtal woordkaorties.

An et aende van de examenmorgen bleek dat alle leerlingen et examen ommeraek goed daon hadden. Ze kregen daoromme allemaole een diplome uutrikt deur veurzitter Jan Baas van de Schrieversronte. De twaelf verhaelties de veurofgaonde an et examen schreven binnen zullen nog bundeld wodden, mar wo’n ok publiceerd in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

De kursus en et examen wodde ontwikkeld en veurbereided deur Ageeth Bos, die daorbi’j de hulpe kreeg van Sietske Bloemhoff en van Henk Bloemhoff. Et doel is dat ok in et volgende schoelejaor de leerlingen van groep achte van et Comperio College opni’j Stellingwarver les kriegen zullen.

Et Comperio College is een akkedemisch leerpunt veur hoogbegaofde leerlingen van et basisonderwies in Oost- en West-Stellingwarf. (Foto: Lenus v.d. Broek)

© 2019 Stellingwerf Heemkunde

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑