Heemkunde voor de basisscholen in Oost- en Weststellingwerf

Categorie: Nieuws (Pagina 1 van 2)

Lesbrieven “De Friese Waterlinie”

In 2022 en 2023 is er landelijk veel aandacht voor het rampjaar 1672-1673. In die periode was opnieuw de Friese Waterlinie van belang om Friesland te beschermen, dit keer tegen de oprukkende vijand (Bommen Berend) uit Duitsland. Omdat deze verdedigingslinie voor een groot deel in de Stellingwerven lag zijn er voor de scholen verschillende lesbrieven voor groep 8 ontwikkeld en er is een tentoonstelling georganiseerd. De algemene lesbrief De Friese Waterlinie kan in de klas worden behandeld; de drie aanvullende lesbrieven over de Bekhofschans, de Blessebrugschans en de Zwartendijksterschans kunnen met name gebruikt worden wanneer scholen een schans gaan bezoeken. 

De TentoonstellingsRoute (met opdrachten) leidt de leerling rond tijdens een bezoek aan de tentoonstelling over de Friese Waterlinie. Deze is vanaf 17 september tot en met 15 oktober in het gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop, en van 19 mei tot en met 17 juni in de Kijkzaal van de bibliotheek in Wolvega. Alle scholen in Ooststellingwerf zijn voor een bezoek aan de tentoonstelling benaderd, voor de scholen in Weststellingwerf zal dat begin 2023 het geval zijn.  

Bekijk de les op deze pagina: https://stellingwerf-heemkunde.nl/groepen/groep-8/de-friese-waterlinie-groep-8/

Friese Waterlinieweek 2022

Op zaterdag 17 september is de opening van de Friese Waterlinieweek bij de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop. Deze week wordt georganiseerd in verband met de herdenking van het rampjaar 1672 – 1673. Aan het begin van de middag zal een speciale tentoonstelling worden geopend voor met name de leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Daarna is er een excursie naar de Bekhofschans met aansluitend een lezing door Karst Berkenbosch in Hotel Lunia, ook in Oldeberkoop. 

Voor groep 8 werd een speciale lesbrief rond de Friese Waterlinie ontwikkeld, zie daarvoor onder De Friese Waeterlinie (groep 8)

Het programma voor deze bijzondere week is te lezen op de website https://www.friesewaterlinie.nl/.

Sophie Linde Bos wint de fotowedstrijd 2015

De fotowedstrijd (een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte) voor de kinderen van de basisscholen in de Stellingwerven wordt om de twee jaar gehouden.
De opdracht was dit keer om een kenmerkende foto te maken van een van de riviertjes, beken, kanalen of sloten, die in Stellingwerf voorkomen. In een korte tekst moesten de kinderen vertellen waarom juist voor die foto werd gekozen.

Sophie Linde Bos uit Steggerda is de winnaar geworden van deze tweejaarlijkse fotowedstrijd. De tweede prijs was voor Thijs Jager uit Oldeberkoop. De derde prijs ging naar Anita Oosting uit Oosterwolde.
Voor basisschool Buttinga uit Oosterwolde was er een eervolle vermelding.

Anita Oosting (groep 8, Buttingaschool) koos voor een mooie sfeerfoto van het bruggetje over de Boven-Kuunder bij Jardinga, terwijl Thijs Jager (groep 3, de Tjongeling) prachtige, drijvende tentakelachtige pompebladen in de Braandemeer op de foto had gezet. ‘De bladen doen me aan aliëns denken’, vertelt Thijs. De eerste prijswinnaar Sophie Bos (groep 3, Triangel, Steggerde) vertelt bij haar mooie foto van De Lende dat het huis van haar oom vlakbij het riviertje in Elsloo staat. Daarom hebben haar vader en moeder Sophie als tweede naam Linde gegeven. De jury (Lenus van der Broek en Sietske Bloemhoff) vonden een eervolle vermelding voor groep 8 van de Buttingaschool uit Oosterwolde ook verdiend voor het insturen van een prachtige serie foto’s in en om Oosterwolde. De winnende foto’s zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Stellingwerfs tijdschrift De Ovend.

Veen en turf bij Appelscha (groep 6-8)

In ‘De hoolten klinte’ in Appelscha was maandagmiddag 16 november 2015 de start van het onderwijsproject ‘Veen en turf bij Appelscha’ voor de groepen 6, 7 en 8 van basisschool De Riemsloot. Na een korte introductie van verhalenvertelster Baukje Koolhaas werd door Jan de Vries uit Wolvega een korte film uit 1910 vertoond. Gedurende de film zijn authentieke beelden te zien van met name het steken van turf in een hoogveengebied. Daarna vertelde o.m. de heer Posthumus uit Appelscha over zijn ervaringen als turfgraver in de 50-er jaren van de vorige eeuw. Baukje Koolhaas vertelde aansluitend een verhaal over het leven van Jacob en Japke, die rond 1890 opgroeiden in een vervenersgezin.
De opvolgende twee weken gingen de leerlingen aan de slag met het thema, voor lesmateriaal verzorgd door o.a. de Stellingwarver Schrieversronte. Ook wordt een fietstocht gemaakt langs plekken in en om Appelscha die aan de tijd van de vervening herinneren. Voor informatie onderweg wordt gezorgd door leden van de Historische Vereniging van Appelscha.

Bekijk hier de lesbrief  “Het bruine goud – Et brune goold” over de geschiedenis van de veenwinning in Appelscha en omgeving.

“Vroeger Dichtbij” – Woorden worden beelden

“Vroeger Dichtbij” is een cultureel erfgoedproject waarbij leerlingen van de bovenbouw van basisschool De Trede van Haule samen met ouderen een film en tentoonstelling hebben gemaakt over hun dorp. Onder begeleiding van Stichting TOF Media, film en educatie uit Groningen zijn verhalen uit de eigen omgeving door de leerlingen letterlijk in beeld gebracht. De kinderen hebben eerst bijzondere plekken waarbij ze een vraag hebben, gefotografeerd. Vervolgens is het antwoord op die vraag gezocht bij ouderen uit het dorp, Klaas van Weperen en Foppe Stelma. Zij zijn in de klas geweest om te vertellen over vroeger.

Na een bezoek aan de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop, een filmdag en een animatieworkshop, zijn verschillende verhalen van de senioren door de kinderen vastgelegd.

TOF Media heeft de eindmontage verzorgd.

Op deze manier zijn de kinderen via een originele methode meer te weten gekomen over de geschiedenis van hun eigen omgeving. De documentaire en expositie werd op 22 juni gepresenteerd in het bijzijn van de inwoners en medewerkers. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf.

http://www.vroegerdichtbij.nl/

Netuurexkursies

Netuurexkursie in Buil en Hooltpae

Ok dit jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte weer netuurexkursies t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies. Kotleden gong Freddie de Vries mit kiender van Hooltpae et veld in, mar ok leerlingen van basisschoele De Oostenbrink van Buil gongen op exkursie. Daorveur gongen ze op ’e fiets de kaante van Doldersun uut en kuierden daor in de bossen o.l.v. exkursieleider Andries van der Veen van Wolvege.
Van der Veen is riegelmaotig as exkursieleider de netuur in, zo verzorgt hi’j ok exkursies veur Staotsbosbeheer. Exkursies mit kiender vint Van der Veen arg mooi om te doen. ‘Kiender hebben veul belangstelling veur de netuur en staon daor nog hielemaole eupen veur. Mit et verzorgen van disse exkursies hoop ik de kiender nog meer liefde, mar ok respekt, bi’j te brengen veur de prachtige netuur om oons henne. We wonen in een schitterend gebied, en in elk dörp is wel wat moois en biezunders zien te laoten en om over te vertellen,’ neffens Van der Veen.

Netuurexkursie in Ni’jhooltpae

Kotleden weren de ooldste kiender van basisschoele ’t Holtpad van Ni’jhooltpae op schoelereisien naor Appelsche. Tiedens die mooie daegen wodde d’r ok een Stellingwarver netuurexkursie holen in et kader van et vak Hiemkunde in et basisonderwies. Appelsche is vanzels een plak bi’j uutstek veur zoks! En mit enthousiaste exkursieleiders as Harm Smid en Andries van der Veen (beide van Wolvege) kan et niet aanders as et wodt een prachtig gebeuren! Ommedaenken was d’r veur de omgeving, veur wat aj’ in et Appelschester gebied allemaole zien kunnen, en vanzels veural veur wat d’r tiedens de exkursie op je pad komt. De kiender van Ni’jhooltpae hebben geweldig geneuten van alle verhaelen die verteld wodden, mar ok de beide exkursieleiders kieken mit veul plezier weeromme op disse mooi exkursie.

Netuurexkursie in Else

Woensdagmorgen 15 juni trok netuurexkursieleider Andries van der Veen van Wolvege d’r op uut mit een groep kiender van de schoele van Else. Dat gebeurde opni’j in et kader van et projekt Netuurexkursies t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies. De orgenisaosie daorvan is in hanen van een speciaole warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte, waor Van der Veen ok diel van uutmaekt. (foto’s Netuurexkursie in Else van Lenus v.d. Broek)

Het feest van de eerste grietman

De eerste Grietman bezoekt de scholen!

De Vrijstaat-stuurgroep en de Stellingwarver Schrieversronte heeft samengewerkt aan een schoolprogramma naar aanleiding van het feest ter viering van het 500-jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf. Het vertelmuziektheater, dat hiervoor speciaal is samengesteld door de Histotolk en het duo Marianta (met middeleeuwse muziek) wordt aangeboden aan de hoogste klassen van de basisscholen. Het nieuw ontwikkelde programma ’Het feest van de Grietman’ is bedoeld om de kinderen te informeren over de woelige tijd rond 1517. Door drie mensen van 500 jaar geleden, onder andere de laatste Stelling van de Stellingwerf, weer tot leven te wekken wordt een levendig beeld geschetst van het leven en de muziek van 500 jaar geleden. En dan wordt de eerste Grietman benoemd…

De Riemsloot: eerste activiteit in kader 500 jaar Ooststellingwerf

Op basisschool De Riemsloot in Appelscha was op 2 mei de eerste voorstelling van het vertel-muziektheaterspel ’Het feest van de eerste grietman’. Tijdens deze voorstelling wordt de leerlingen d.m.v. een vertelling en muziek een levendig beeld geschetst over de woelige tijd tussen 1500 en 1517. Dat gebeurt door drie mensen van 500 jaar geleden, o.a. de laatste stelling van Stellingwerf, weer tot leven te wekken. De leerlingen van groep acht van De Riemsloot genoten met volle teugen en werden ook actief bij de voorstelling betrokken. Al met al werd het een groot feest voor de kinderen én voor de grietman en zijn gevolg. Het programma werd samengesteld door Histotolk Frank Spijkers en het muzikale duo Marianta met middeleeuwse muziek. ‘Het feest van de eerste grietman’ is een samenwerkingsverband tussen Vrijstaat De Stellingen en de Stellingwarver Schrieversronte. De komende tijd zal het gezelschap nog een achttal andere scholen bezoeken. Bovendien kunnen scholen die zich nog niet aangemeld hebben voor dit programma dat alsnog doen. Die scholen kunnen contact opnemen met de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, [email protected]. Dit projekt werd mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Ooststellingwerf.

KEK/Kiekes

Een aantal scholen werkte van 2013 t/m 2016 aan het opzetten van verschillende ontwikkelingslijnen om erfgoed structureel in te passen in het onderwijs. Op deze pagina (http://kiekes.yurls.net) vind je verslagen van verschillende projecten die zijn uitgevoerd binnen het project Kiekes.
Ook andere informatie over dit project kun je hier vinden.

« Oudere berichten

© 2024 Stellingwerf Heemkunde

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑