Tweede prijs – Thijs Jager

Hierbij mijn foto voor de fotowedstrijd.
Deze foto is gemaakt in natuurgebied Brandemeer.
Ik heb deze foto gemaakt met een beetje hulp van mama (telefoon).
Met wandelen kwamen wij langs deze sloot.
De wortels van de pompebladen dreven in het water.
Ik vind dat ze op tentakels van aliëns lijken.
De tentakels kunnen je zo pakken. Dat zie je ook in enge films.

Thijs Jager (6 jaar), groep 3, obs De Tjongeling, Oldeberkoop