Heemkunde voor de basisscholen in Oost- en Weststellingwerf

Categorie: Video

Tomke – Verhaelties veur ukken uut et boekien: ’Iene, twieje, los!’ (groep 1-4)

De van oorsprong Friestaelige verhaelties over et joongien Tomke en zien kammeraoties

Romke, Kornelia en Yana Yu bin schreven deur Geartsje Douma en Riemkje Pitstra. Alle verhaelties bin in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo.
De verhaelties wo’n veurlezen deur Femmie van Veen en bin bedoeld as vervanging veur de jaorlikse veurleesweke die in 2020 niet deurgaon kon vanwegens corona.
Tomke is een perveensiaol veurleesprojekt van de Afûk en et Selskip foar Fryske Tael en Schriftekennisse. De Stellingwarver veurleesweke wodt orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte.


Veurlezer: Femmie van Veen, Hooltpae
Opnaemen en montage: Thomas Rovers, Grunningen
Advies, ondersteuning en lekaosie: Sietske Bloemhoff, Ni’jberkoop

Bekijk alle filmpjes in de playlist hieronder of ga naar:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLljMn_DyVyioFeTD168t-KyR8nKBftxgI

Daor Klept De Klokke Weer – Lesmateriaal (groep 7&8 + brugklas)

Stichting Stellingwarver Schrieversronte heeft een les ontwikkeld voor groep 7 en 8, die ook heel geschikt is voor de brugklas. Het doel van deze les is de leerlingen bekend te maken met de geschiedenis van de Stellingwerven. Hoe? Leerlingen kijken een korte film, beantwoorden filmvragen en ze maken er zelf een spel bij.

Informatie vooraf

Jij en je klasgenoten wonen allemaal in een Stellingwerfs dorp. Dat dorp kan in de gemeente Ooststellingwerf liggen of in de gemeente Weststellingwerf. Beide gemeenten liggen in de provincie Friesland. Tegenwoordig wordt onze provincie Fryslân genoemd, dat is de Friese naam. In de meeste dorpen en steden in Friesland spreken de mensen vaak Fries. Maar in de meeste dorpen in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf niet. De mensen spreken hier van oorsprong Stellingwarfs. Dat komt omdat hier van oudsher Stellingwervers wonen. Die Stellingwervers vormden ooit een Germaanse stam. Daarom spreken zij – ook nu nog – hun eigen taal. Net als de Friezen en de Groningers.

Daor klept de klokke weer verhaalt over de Stellingwervers: hoe zij in de 16e eeuw knokten voor hun vrijheid tegen de Saksen (en later tegen Karel de Vijfde). Het historische boek werd in 1959 geschreven door H. Hoogeveen: directeur van een basisschool in Oosterwolde. Hans Koopmans, ook onderwijzer, vertaalde het boek vijftig jaar later in het Stellingwerfs. In 2017 werd de verfilming een feit.

Netuur in et Stellingwarfs op schoeleTV – Ruurd Jelle van der Leij

Voegelkenner en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij was te zien in et pergramme Tsjek van de Friese schoeletillevisie.
De vroegere inwoner van Hooltpae en fotograaf van Et Stellingwarver voegelboek verzorgde drie keer et netuuronderdiel ‘Netuurlik’ van dat pergramme veur de basisschoelen.
Van der Leij prissenteert zien onderwarpen in et Stellingwarfs.
De onderwarpen die an bod kommen bin de iesvoegel, de wolf en de adder.
An dat dadde onderdiel warkt ok de Stellingwarver netuurkenner Andries van der Veen uut Wolvege mit.
De opnaemen bin o.e. maekt in et Drents-Friese woold bi’j Appelsche.

Et eerste pergramme ku’j hier bekieken: http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/tsjek-fan-29-april-2015-1030

© 2024 Stellingwerf Heemkunde

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑