In 2022 en 2023 is er landelijk veel aandacht voor het rampjaar 1672-1673. In die periode was opnieuw de Friese Waterlinie van belang om Friesland te beschermen, dit keer tegen de oprukkende vijand (Bommen Berend) uit Duitsland. Omdat deze verdedigingslinie voor een groot deel in de Stellingwerven lag zijn er voor de scholen verschillende lesbrieven voor groep 8 ontwikkeld en er is een tentoonstelling georganiseerd. De algemene lesbrief De Friese Waterlinie kan in de klas worden behandeld; de drie aanvullende lesbrieven over de Bekhofschans, de Blessebrugschans en de Zwartendijksterschans kunnen met name gebruikt worden wanneer scholen een schans gaan bezoeken. 

De TentoonstellingsRoute (met opdrachten) leidt de leerling rond tijdens een bezoek aan de tentoonstelling over de Friese Waterlinie. Deze is vanaf 17 september tot en met 15 oktober in het gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop, en van 19 mei tot en met 17 juni in de Kijkzaal van de bibliotheek in Wolvega. Alle scholen in Ooststellingwerf zijn voor een bezoek aan de tentoonstelling benaderd, voor de scholen in Weststellingwerf zal dat begin 2023 het geval zijn.  

Bekijk de les op deze pagina: https://stellingwerf-heemkunde.nl/groepen/groep-8/de-friese-waterlinie-groep-8/