Doel van heemkunde in het basisonderwijs

Sinds 1988 is Heemkunde een verplicht vak in het Stellingwerver basisonderwijs. Ten behoeve van dit vak wordt op het gebied van het eigen erfgoed en de eigen streekcultuur, in overleg met Stichting Comprix, lesmateriaal ontwikkeld door de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

Waar leerlingen kennis van moeten hebben bij het verlaten van het basisonderwijs wordt aangeven bij de vijf hoofdrubrieken.


Nieuwste lesmateriaal


Laatste nieuws