Op zaterdag 17 september is de opening van de Friese Waterlinieweek bij de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop. Deze week wordt georganiseerd in verband met de herdenking van het rampjaar 1672 – 1673. Aan het begin van de middag zal een speciale tentoonstelling worden geopend voor met name de leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Daarna is er een excursie naar de Bekhofschans met aansluitend een lezing door Karst Berkenbosch in Hotel Lunia, ook in Oldeberkoop. 

Voor groep 8 werd een speciale lesbrief rond de Friese Waterlinie ontwikkeld, zie daarvoor onder De Friese Waeterlinie (groep 8)

Het programma voor deze bijzondere week is te lezen op de website https://www.friesewaterlinie.nl/.