De eerste Grietman bezoekt de scholen!

De Vrijstaat-stuurgroep en de Stellingwarver Schrieversronte heeft samengewerkt aan een schoolprogramma naar aanleiding van het feest ter viering van het 500-jarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf. Het vertelmuziektheater, dat hiervoor speciaal is samengesteld door de Histotolk en het duo Marianta (met middeleeuwse muziek) wordt aangeboden aan de hoogste klassen van de basisscholen. Het nieuw ontwikkelde programma ’Het feest van de Grietman’ is bedoeld om de kinderen te informeren over de woelige tijd rond 1517. Door drie mensen van 500 jaar geleden, onder andere de laatste Stelling van de Stellingwerf, weer tot leven te wekken wordt een levendig beeld geschetst van het leven en de muziek van 500 jaar geleden. En dan wordt de eerste Grietman benoemd…

De Riemsloot: eerste activiteit in kader 500 jaar Ooststellingwerf

Op basisschool De Riemsloot in Appelscha was op 2 mei de eerste voorstelling van het vertel-muziektheaterspel ’Het feest van de eerste grietman’. Tijdens deze voorstelling wordt de leerlingen d.m.v. een vertelling en muziek een levendig beeld geschetst over de woelige tijd tussen 1500 en 1517. Dat gebeurt door drie mensen van 500 jaar geleden, o.a. de laatste stelling van Stellingwerf, weer tot leven te wekken. De leerlingen van groep acht van De Riemsloot genoten met volle teugen en werden ook actief bij de voorstelling betrokken. Al met al werd het een groot feest voor de kinderen én voor de grietman en zijn gevolg. Het programma werd samengesteld door Histotolk Frank Spijkers en het muzikale duo Marianta met middeleeuwse muziek. ‘Het feest van de eerste grietman’ is een samenwerkingsverband tussen Vrijstaat De Stellingen en de Stellingwarver Schrieversronte. De komende tijd zal het gezelschap nog een achttal andere scholen bezoeken. Bovendien kunnen scholen die zich nog niet aangemeld hebben voor dit programma dat alsnog doen. Die scholen kunnen contact opnemen met de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, [email protected]. Dit projekt werd mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Ooststellingwerf.