In et gebied is ommeraek veul biezunders te zien wat et veurkommen van biezundere plaanten en dieren angaot. Mar ok over de gewone braandnettel vertelt Van der Veen de kiender. Hi’j lat zien hoe aj’ hielemaole gien last van prikkelderi’je hoeven te hebben aj’ de plaante vaastepakken. Aj’ dat mar op de juuste wieze doen! En doej’ et tóch verkeerd: vlakbi’j braandnettels gruuit haost altied wel hondsdraf. Aj’ mit blatties daorvan over de prikkelende huud wrieven is et zo weer over, neffens Van der Veen.