“Vroeger Dichtbij” is een cultureel erfgoedproject waarbij leerlingen van de bovenbouw van basisschool De Trede van Haule samen met ouderen een film en tentoonstelling hebben gemaakt over hun dorp. Onder begeleiding van Stichting TOF Media, film en educatie uit Groningen zijn verhalen uit de eigen omgeving door de leerlingen letterlijk in beeld gebracht. De kinderen hebben eerst bijzondere plekken waarbij ze een vraag hebben, gefotografeerd. Vervolgens is het antwoord op die vraag gezocht bij ouderen uit het dorp, Klaas van Weperen en Foppe Stelma. Zij zijn in de klas geweest om te vertellen over vroeger.

Na een bezoek aan de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop, een filmdag en een animatieworkshop, zijn verschillende verhalen van de senioren door de kinderen vastgelegd.

TOF Media heeft de eindmontage verzorgd.

Op deze manier zijn de kinderen via een originele methode meer te weten gekomen over de geschiedenis van hun eigen omgeving. De documentaire en expositie werd op 22 juni gepresenteerd in het bijzijn van de inwoners en medewerkers. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf.

http://www.vroegerdichtbij.nl/