Stellingwarf, zo heette ons gebied tot 1517. In dat jaar, nu net 500 jaar geleden, werd het gebied opgesplitst in Oost- en Weststellingwerf. Het hoorde toen nog maar 17 jaar bij de provincie Fryslân. Daarvoor was het vanaf 1309 een min of meer zelfstandig (boeren)repu-bliekje. En nog eerder, dus voor 1309, viel het onder Overijssel en Drenthe.