Deur Klaas van der Weg. Veur groep 7 en 8, mit bi’jheurend verwarkingsmateriaol.
Verzorgd deur Sietske Bloemhoff (Stellingwarver Schrieversronte)