Les en theaterverhaal voor groep 7 en 8

De stichting Stellingwarver Schrieversronte heeft een les ontwikkeld voor groep 7 en 8 over de Friese Waterlinie. Het doel van deze les is de leerlingen bekend te maken met de geschiedenis van de Stellingwerven en de sporen daarvan in het landschap. Als ondersteuning van deze les wordt per september 2020 een theaterverhaal aangeboden, waarin over deze bijzondere periode wordt verteld. Inlichtingen en reserveren: [email protected]