Heemkunde voor de basisscholen in Oost- en Weststellingwerf

Op deze website wordt t.b.v. het vak heemkunde lesmateriaal aangeboden voor de groepen 1 t/m 8. Met regelmaat worden de verschillende rubrieken aangevuld en uitgebreid.   

Home   Groep 1 en 2   Groep 3 en 4   Groep 5 en 6   Groep 7 en 8                

Nieuws archief

Netuurexkursie in Buil en Hooltpae  

Ok dit jaor orgeniseert de Stellingwarver Schrieversronte weer netuurexkursies t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies.
Kotleden gong Freddie de Vries mit kiender van Hooltpae et veld in.
Ok leerlingen van basisschoele De Oostenbrink van Buil gongen op exkursie.
Lees veerder

Netuurexkursie in Ni'jhooltpae  

Kotleden weren de ooldste kiender van basisschoele ’t Holtpad van Ni’jhooltpae op schoelereisien naor Appelsche.
Tiedens die mooie daegen wodde d’r ok een Stellingwarver netuurexkursie holen in et kader van Hiemkunde.
Lees veerder

Netuurexkursie in Else  

Woensdagmorgen 15 juni trok netuurexkursieleider Andries van der Veen van Wolvege d’r op uut mit een groep kiender van de schoele van Else.
Lees veerder

Fotowedstrijd voor het basisonderwijs  

Dit jaar wordt voor de derde keer een fotowedstrijd georganiseerd voor de basisschoolkinderen.
Het onderwerp is dit jaar 'Het Stellingwerfs' in de dorpen.
Lees verder

OBS De Lamer maakt smartphoneroute  

Leerlingen van OBS De Lamer uit Oldelamer maken in het kader van cultuureducatie een smartphoneroute door de dorpen Oldelamer en Nijelamer.
Lees verder

Het mysterieuze monument  

Basisschool De Toekan heeft een film gemaakt over een monument van meester Noordhof, die van 1848 tot 1871 onderwijzer was in Oosterwolde.
Klik op de foto hieronder om de film te bekijken.

Als je hier klikt kun je een artikel uit de Ovend lezen over deze meester Noordhof.

Veen en turf bij Appelscha  

In ‘De hoolten klinte’ in Appelscha was maandagmiddag 16 novenber 2015 de start van het onderwijsproject ‘Veen en turf bij Appelscha’ voor de groepen 6, 7 en 8
van basisschool De Riemsloot. Na een korte introductie van verhalenvertelster Baukje Koolhaas werd door Jan de Vries uit Wolvega een korte film uit 1910 vertoond.
Gedurende de film zijn authentieke beelden te zien van met name het steken van turf in een hoogveengebied.
Daarna vertelde o.m. de heer Posthumus uit Appelscha over zijn ervaringen als turfgraver in de 50-er jaren van de vorige eeuw.
Baukje Koolhaas vertelde aansluitend een verhaal over het leven van Jacob en Japke, die rond 1890 opgroeiden in een vervenersgezin.
De komende twee weken gaan de leerlingen aan de slag met het thema, voor lesmateriaal zorgt o.a. de Stellingwarver Schrieversronte.
Ook wordt een fietstocht gemaakt langs plekken in en om Appelscha die aan de tijd van de vervening herinneren.
Voor informatie onderweg wordt gezorgd door leden van de Historische Vereniging van Appelscha.

Bekijk hier de lesbrief  "Het bruine goud - Et brune goold" over de geschiedenis van de veenwinning in Appelscha en omgeving.

Een duik in de buurtschappen op de Toekan  

Derde Kiekes-project, 2014/2015
Interne Cultuurcoördinator: Jos de Jong
Coach: Marjolein Spitteler
Lees verder

Natuur- en dorpsgidsen  

Tijdens de jaarlijkse heemkundemiddag op 30 september werd een nieuw aanbod bekendgemaakt.
Via de Stellingwarver Schrieversronte kunnen scholen een dorpsgids inhuren, op dezelfde manier zoals al sinds 2012 speciale natuurgidsen ingehuurd kunnen worden.
Alle gidsen zijn kenners van de eigen leefomgeving en de natuur in Stellingwerf.
Voor boekingen kan gebeld worden met het kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108 (vragen naar Sietske Bloemhoff).
Mailen heeft de voorkeur: info@stellingwarfs.nl.
Klik hier voor meer informatie en een overzicht van de natuur- en dorpsgidsen. Aan dit overzicht kunnen nog namen worden toegevoegd.

Vroeger Dichtbij - Woorden worden beelden  

Dit is een cultureel erfgoedproject waarbij leerlingen van de bovenbouw van basisschool De Trede uit Haule samen met ouderen een film en tentoonstelling hebben gemaakt over hun dorp.

Lees verder

Sophie Linde Bos wint de fotowedstrijd 2015  

Sophie Linde Bos uit Steggerda is de winnaar geworden van deze fotowedstrijd........
Lees verder

Klik hier om alle foto's te bekijken die zijn gemaakt door de kinderen.

KEK/Kiekes  

Een aantal scholen werkte van 2013 t/m 2016 aan het opzetten van verschillende ontwikkelingslijnen om erfgoed structureel in te passen in het onderwijs.
Hier
vind je verslagen van verschillende projecten die zijn uitgevoerd binnen het project Kiekes.
Ook andere informatie over dit project kun je hier vinden.

Netuur in et Stellingwarfs op schoeleTV  
Ruurd Jelle van der Leij

Voegelkenner en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij was te zien in et pergramme Tsjek van de Friese schoeletillevisie.
De vroegere inwoner van Hooltpae en fotograaf van Et Stellingwarver voegelboek verzorgde drie keer et netuuronderdiel ‘Netuurlik’ van dat pergramme veur de basisschoelen.
Van der Leij prissenteert zien onderwarpen in et Stellingwarfs.
De onderwarpen die an bod kommen bin de iesvoegel, de wolf en de adder.
An dat dadde onderdiel warkt ok de Stellingwarver netuurkenner Andries van der Veen uut Wolvege mit.
De opnaemen bin o.e. maekt in et Drents-Friese woold bi’j Appelsche.

Et eerste pergramme ku'j hier bekieken: http://www.omropfryslan.nl/utstjoering/tsjek-fan-29-april-2015-1030